Digitalizujeme
100 knih PRO VÁS!

Najděte si volně dostupnou knihu v on-line katalogu Moravské zemské knihovny, my ji převedeme do digitální podoby a zveřejníme celému světu!

Aktuální stav

123

Navrženo 

43

Digitalizováno

32

Zveřejněno

Seznam knih navržených
k digitalizaci

Podívejte se, na co můžete těšit, co jste nám doporučili k digitalizaci.
Až bude kniha v digitální podobě, dáme Vám vědět.

Moravský rok provedený v pondělí
29. června 1914

Rok vydání: 1914
Navrhl: Jan Blažek

Národopisná výstavka
v Ořechově 1892

Rok vydání: 1892
Navrhl: Jan Blažek

Památník Sokola v Ořechově : k 25 letému trvání jednoty : 1904-1929


Rok vydání: 1929
Navrhl: Jan Blažek

Národní tance na Moravě. dvou a čtyřruční klavírní úpravy

Autor: Lucie Bakešová
Rok vydání: 1891
Navrhl: Jan Blažek

Královničky staré národní tance obřadné se zpěvy

Autor: František Xaver Bakeš
Rok vydání: 1889
Navrhl: Jan Blažek

Naše děti : jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poesie, zábavy, hry i práce

Autor: František Bartoš
Rok vydání: 1898
Navrhl: Jan Blažek

Líšeň : obrázky lidopisné

Autor: František Bartoš
Rok vydání: 1902
Navrhl: Jan Blažek

Zlatá rodina

Autor: Berthold Kladivo
Rok vydání:
Navrhl: Jan Blažek

Slet orelstva v Brně 1922 : fotografie

Rok vydání: 1922
Navrhl: Eva Muchová

Památník vydaný na vzpomínku desítiletého trvání Tělocvičné jednoty "Sokol"

Rok vydání: 1914
Navrhl: Eva Muchová

Kytice písní Troubských pro smíšený sbor s průvodem klavíru

Autor: Bohumil Vendler
Rok vydání: 1901
Navrhl: Eva Muchová

Slet Orelstva v Brně 1922

Autor: Tělocvičný spolek Orel
Rok vydání: 1922
Navrhl: Eva Muchová

Aus der Brünner deutschen Sprachinsel

Autor: Alois Orliczek
Rok vydání: 1913
Navrhl: Eva Muchová

Brno : národnostní monografie

Autor: Jan Bárta
Rok vydání: 1913
Navrhl: Jan Blažek

Německý ostrov brněnský

Autor: Jan Bárta
Rok vydání: 1912
Navrhl: Jan Blažek

Hustopečsko : domovopisný sborník 

Rok vydání: 1928
Navrhl: Jan Blažek

Památce Sušilově : letáček Útulny ženské
v Brně

Autor: Lucie Bakešová
Rok vydání: 1904
Navrhl: Jan Blažek

Umělecká, národopisná sběrací a průmyslová výstava v Boskovicích

Rok vydání: 1892
Navrhl: Jan Blažek

Vesna : sborník ke čtyřicátému výročí městských dívčích odborných škol v Brně

Autor: Ženský vzdělávací a výrobní spolek Vesna
Rok vydání: 1926
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Sborník Vesny

Autor: Žofie Zvěřinová
Rok vydání: 1932
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Pamětní spis k jubileu 25 letého trvání Národní jednoty pro jihozápadní Moravu

Rok vydání: 1910
Navrhl: Jan Blažek

Pamětní spis k jubileu čtyřicetiletému trvání Národní Jednoty pro jz. Moravu

Rok vydání: 1926
Navrhl: Jan Blažek

Památník padesátileté práce a činnosti Národní jednoty pro jz. Moravu v Brně

Rok vydání: 1936
Navrhl: Jan Blažek

Vzpomínka na krajinské výstavy v Třebíči
a Brněnských Kloboucích

Rok vydání: 1903
Navrhl: Jan Blažek

Vzpomínka na slavnost Národní jednoty pro jihozápadní Moravu 

Rok vydání: 1902
Navrhl: Jan Blažek

Národní tance ve výchově tělesné :
78 národních tanečků i her

Autor: Krista Ohaňková
Rok vydání: 1928
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Kroje lidu moravského

Autor: Josef Klvaňa 
Rok vydání: 1907
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Program národní krojové slavnosti se slováckou svatbou, národními tanci a zvyky

Rok vydání: 1931
Navrhl: Jan Blažek

Památník tělocvičné jednoty Sokol Brno-Žabovřesky

Rok vydání: 1923
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Výstavní katalog : krajinská, živnostensko-průmyslová a hospodářská výstava 

Rok vydání: 1911
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

O Františku Sušilovi : ku stému výročí jeho narozenin

Autor: Josef Svozil
Rok vydání: 1904
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Vladimír Šťastný: Památce Františka Sušila : K stým narozeninám slavného kněze

Autor: Vladimír Šťastný
Rok vydání: 1904
Navrhl: Jan Blažek

Rektor Kvěch a jiná próza

Autor: Viktor Kamil Jeřábek
Rok vydání: 1933
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Řikadla husovských dětí sebraná
ve šk. r. 1913-14

Rok vydání: 1914
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Pověsti, paměti a příhody z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska.

Autor: Alois Procházka
Rok vydání: 1940
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Moravské pověsti a pohádky zejména
z Krasu moravského

Autor: Karla Bufková-Wanklová
Rok vydání: 1920
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Druhé vydání pokynů sletu Sokolstva v Brně 1914

Autor: Všesokolský slet
Rok vydání: 1914
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Bratislava : časopis učené společnosti Šafaříkovy

Rok vydání: 1970
Navrhl: Pavel Krasnovský
Zatím není odkaz na plný text

Památník tělocvičné jednoty Sokol v Brně-Komíně

Autor: Tělocvičná jednota Sokol 
Rok vydání: 1930
Navrhl: Jan Blažek

Arabsky čísti a psáti ve 4 hodinách

Autor: František Karban
Rok vydání: 1921
Navrhl: Ignác Špirko
Zatím není odkaz na plný text

O církevním dějepise Slovanů

Autor: Fráňa Vítězslav Sasinek
Rok vydání: 1887
Navrhl: Ondrej Chalachan

Výklad čítaní (epištôl) a evanjelií na všetky dni štyricaťdennieho pôstu 

Autor: Fráňa Vítězslav Sasinek
Rok vydání: 1889
Navrhl: Ondrej Chalachan
Zatím není odkaz na plný text

Historie evangelicko-reformovaného sboru Hořatevského 

Autor: Heřman Tardy
Rok vydání: 1868
Navrhl: Tereza Vinterová
Zatím není odkaz na plný text

Byla evangelia napsána v prvním století? 

Autor: P. P. Flournoy
Rok vydání: 1920
Navrhl: Veronika Chalachanová
Zatím není odkaz na plný text

František Víťazoslav Sasinek

Autor: Alois Kolísek
Rok vydání: 1930    
Navrhl: Veronika Chalachanová        

Zpět ku Kristu Ježíši!

Autor: František Herzog
Rok vydání: 1901
Navrhl: Henrieta Jakubová
Zatím není odkaz na plný text

Historia scholastica

Autor: Petr Comestor-Manducator
Rok vydání: 1914
Navrhl: Daniela Chalachanová

Velké Brno 

Autor: Augustin Prachař
Rok vydání: 1925
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Papeže Pia IX. apoštolská konstituce

Autor: Pius IX.
Rok vydání: 1913
Navrhl: Ignác Špirko
Zatím není odkaz na plný text

Knihy vidění a zjevení svaté Alžběty Šenavské

Autor: Elisabeth Seonangiensis
Rok vydání: 1913
Navrhl: Ondrej Chalachan
Zatím není odkaz na plný text

Očistec končí rájem pozemským

Autor:  Alfred Parent
Rok vydání: 1912
Navrhl: Ondrej Chalachan
Zatím není odkaz na plný text

Mnema : sborník vydaný na pamět čtyřicitiletého učitelského působení Prof. Josefa Zubatého

Autor: Josef Zubatý
Rok vydání: 1926
Navrhl: Jan Blažek

Aby všichni jedno byli : výklad unijní otázky a sbírka modliteb za sjednocení církví 

Autor: Ivan Marianov
Rok vydání: 1939 
Navrhl: Daniela Chalachanová

Moderní učenec světcem

Autor: Josef Miklík
Rok vydání: 1930
Navrhl: Pavel Krasnovský

Od ďábla k Bohu 

Autor: Josef Miklík
Rok vydání: 1930
Navrhl: Pavel Krasnovský

Po bludných cestách

Autor: Josef Miklík
Rok vydání: 1939
Navrhl: Pavel Krasnovský

Veliký pomocník - svatý Juda Tadeáš

Autor: Josef Miklík  
Rok vydání: 1938
Navrhl: Pavel Krasnovský

Nedělní chvilky. I

Autor: Josef Miklík
Rok vydání: 1924
Navrhl: Pavel Krasnovský

Kázání. Část první, část druhá

Autor: Josef Miklík 
Rok vydání: 1939
Navrhl: Pavel Krasnovský
Zatím není odkaz na plný text

Život Ježíše Krista v kraji a lidu izraelském

Autor: Franz Michel Willam
Rok vydání: 1941
Navrhl: Matej Chalachan
Zatím není odkaz na plný text

Karel Bouchard, apoštol trpících 

Autor:  Emil Zavadil
Rok vydání: 1939
Navrhl: Ondrej Chalachan
Zatím není odkaz na plný text

Svatý Bernard z Clavirvaux

Autor: Alfréd Fuchs
Rok vydání: 1935
Navrhl: Henrieta Jakubová
Zatím není odkaz na plný text

Kurs křesťanské státovědy 

Autor: Alfréd Fuchs  
Rok vydání: 1938
Navrhl: Henrieta Jakubová
Zatím není odkaz na plný text

Zákulisí novin : psychologie novinářského povolání 

Autor: Alfréd Fuchs
Rok vydání: 1931
Navrhl: Henrieta Jakubová
Zatím není odkaz na plný text

Paneuropa či Eurasie?

Autor: Alfréd Fuchs 
Rok vydání: 1927
Navrhl: Henrieta Jakubová
Zatím není odkaz na plný text

Dnešní myšlenková krise

Autor: Alfréd Fuchs
Rok vydání: 1926
Navrhl: Henrieta Jakubová
Zatím není odkaz na plný text

Národní tance moravské 

Autor: Karel Sigmund Haberský
Rok vydání: 1890
Navrhl: Jan Blažek

Národní tance pro klavír na 2 ruce

Autor: Karel Sigmund Haberský
Rok vydání: 1890
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Mrákotín 

Autor: Otto Jelik 
Rok vydání: 1936
Navrhl: Vladislav Bína
Zatím není odkaz na plný text

O dědičnosti a významu jejím na úpadek
a zachování lidstva. I.-II.

Autor: František Lašek 
Rok vydání: 1910
Navrhl: Šárka Malinovská
Zatím není odkaz na plný text

Na stříbrném globu. I, Rukopis s měsíce

Autor: Jerzy Żulawski
Rok vydání: 1916
Navrhl: Jana Daňhelová
Zatím není odkaz na plný text

Život včel 

Autor:  Maurice Maeterlinck
Rok vydání: 1914
Navrhl: Jana Daňhelová
Zatím není odkaz na plný text

Šosákův rozhlas

Autor: Gustav Meyrink
Rok vydání: 1928
Navrhl: Jana Daňhelová
Zatím není odkaz na plný text

Jan z Jenštejna : Mariánský a eucharistický horlitel české gotiky

Autor: Vilém Bitnar
Rok vydání: 1938
Navrhl: Daniela Chalachanová
Zatím není odkaz na plný text

Papež Pius XI.

Autor: Josef Hronek
Rok vydání: 1929
Navrhl: Ondřej Chalachan
Zatím není odkaz na plný text

Dějiny pedagogiky v obryse 

Autor: Josef Hronek 
Rok vydání: 1953
Navrhl: Ondřej Chalachan
Zatím není odkaz na plný text

Moravská beseda z národních tanců :
pro klavír na 2 ruce

Autor: Richard Kaska
Rok vydání: 1892
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Zpěvník národních písní

Autor:  Hynek Bím
Rok vydání: 1946
Navrhl: Jan Blažek

Mluvnice jazyka hebrejského

Autor: Melchior Mlčoch
Rok vydání: 1899
Navrhl: Pavel Krasnovský 
Zatím není odkaz na plný text

Mimo církev není spásy

Autor: Josef Samsour  
Rok vydání: 1916
Navrhl: Ignác Špirko
Zatím není odkaz na plný text

Rychlé rozšíření křesťanství v prvních
3 stoletích

Autor: Josef Samsour
Rok vydání: 1917
Navrhl: Ignác Špirko
Zatím není odkaz na plný text

Rosického Botanika pre vyššie triedy stredných škôl

Autor: Stanislav Trapl  
Rok vydání: 1921 
Navrhl: Veronika Chalachanová
Zatím není odkaz na plný text

O pořádku ; O učiteli


Autor: svatý Augustin 
Rok vydání: 1942
Navrhl: Matej Chalachan
Zatím není odkaz na plný text

Sv. Augustina Aurelia Rozhovor
o blaženém životě 

Autor: svatý Augustin 
Rok vydání: 1931
Navrhl: Matej Chalachan
Zatím není odkaz na plný text

Sociáldemokracia a náboženstvo 

Autor: František Jehlička
Rok vydání: 1912
Navrhl: Pavel Krasnovský
Zatím není odkaz na plný text

Encyklopedia katechismusová

Autor: Václav Melichar  
Rok vydání: 1913
Navrhl: Pavel Krasnovský
Zatím není odkaz na plný text

Biblické panny a ženy

Autor: Ján Alexander Fábry
Rok vydání: 1906
Navrhl: Veronika Chalachanová
Zatím není odkaz na plný text

Stručné dějiny pedagogiky : pre štvrtý ročník slovenských učitelských ústavov

Autor: Otakar Kádner
Rok vydání: 1933 
Navrhl: Ignác Špirko
Zatím není odkaz na plný text

Naši biskupi proti komunismu

Autor: -
Rok vydání: 1937
Navrhl: Matej Chalachan
Zatím není odkaz na plný text

Robotník nepotrebuje náboženstvo!

Autor: -
Rok vydání: 1934
Navrhl: Matej Chalachan
Zatím není odkaz na plný text

Na čo sa ešte modliť?

Autor: -
Rok vydání: 1934
Navrhl: Matej Chalachan
Zatím není odkaz na plný text

Stručná mluvnice česko-slovenská

Autor: Václav Ertl  
Rok vydání: 1924
Navrhl: Veronika Chalachanová
Zatím není odkaz na plný text

Balzam pre úbohé duše

Autor: Jozef Napoleon Janda 
Rok vydání: 1935
Navrhl: Veronika Chalachanová
Zatím není odkaz na plný text

Najznamenitejší Pokrm

Autor:  Jozef Napoleon Janda  
Rok vydání: 1932
Navrhl: Veronika Chalachanová
Zatím není odkaz na plný text

Život Dominika Savio     

Autor: Jan Bosco
Rok vydání: 1923 
Navrhl: Ondrej Chalachan
Zatím není odkaz na plný text

Základy katolického náboženství

Autor: Jan Bosco  
Rok vydání: 1943
Navrhl: Ondrej Chalachan

Tvůj přítel Michal Magone, jak o něm vypravuje Giovanni-Sanctus Bosco

Autor: Jan Bosco
Rok vydání: 1940
Navrhl: Ondrej Chalachan
Zatím není odkaz na plný text

Pravidla pro domy společnosti
sv. Františka Saleského

Autor: Jan Bosco 
Rok vydání: 1936
Navrhl: Ondrej Chalachan
Zatím není odkaz na plný text

Salesiánští spolupracovníci neboli praktický způsob, jímž možno prospěti ...

Autor: Jan Bosco 
Rok vydání: 1939
Navrhl: Ondrej Chalachan
Zatím není odkaz na plný text

Cesta k nebeskému Jeruzalemu, ktorú ukazuje reguľa 3. rádu ...

Autor: Henrik Náhlik  
Rok vydání: 1903
Navrhl: Jozef Cenkner
Zatím není odkaz na plný text

Vplyv družstiev na dobrobyt ľudu a prečo sa zakladajú družstvá

Autor: Andrej Hlinka 
Rok vydání: 1940
Navrhl: Jozef Cenkner
Zatím není odkaz na plný text

Slovenský frazeologický slovník


Autor: Peter Tvrdý  
Rok vydání: 1933 
Navrhl: Martina Štofejová
Zatím není odkaz na plný text

Slovník latinsko-slovenský

Autor: Peter Tvrdý
Rok vydání: 1923
Navrhl: Martina Štofejová
Zatím není odkaz na plný text

Slovník slovensko-latinský

Autor: Peter Tvrdý 
Rok vydání: 1936
Navrhl: Martina Štofejová
Zatím není odkaz na plný text

Učenije viery a mravov v príkladoch


Autor: Kazimierz Riedl
Rok vydání: 1912
Navrhl: Ján Kollarčik
Zatím není odkaz na plný text

Ukázkový tábor : praktická příručka ku pořádání vzorných ukázkových táborů

Autor: - 
Rok vydání: 1930 
Navrhl: Pavol Karoľ
Zatím není odkaz na plný text

Nitra kolíska kresťanskej kultúry a davnej slávy Slovenska

Autor: -
Rok vydání: 1938
Navrhl: Pavol Karoľ
Zatím není odkaz na plný text

Slovenský herbár. Sv. 1


Autor: - 
Rok vydání: 1946 
Navrhl: Ignác Špirko
Zatím není odkaz na plný text

Slovenský herbár. Sv. 2

Autor: -
Rok vydání: 1946
Navrhl: Ignác Špirko
Zatím není odkaz na plný text

Cvičebnica jazyka latinského
pre 1. a 2. tr. gymnazií

Autor: Antonín Kudrnovský
Rok vydání: 1949
Navrhl: Ignác Špirko
Zatím není odkaz na plný text

Rozmach alebo úpadok cirkvi?

Autor: Emanuel Suhard 
Rok vydání: 
Navrhl: Petr Keša
Zatím není odkaz na plný text

V zemi Chazarů

Autor: Miklós Bártha  
Rok vydání: 
Navrhl: Petr Keša
Zatím není odkaz na plný text

O starých Slovákoch a ich jazyku


Autor: Jozef Škultéty 
Rok vydání: 
Navrhl: Jakub Keša
Zatím není odkaz na plný text

Pôvod a juhoslovanskosť národa slovenského

Autor: Michal Matunák 
Rok vydání: 
Navrhl: Jakub Keša
Zatím není odkaz na plný text

Humenné : informačná brošúra


Autor: Dionyz Littman
Rok vydání: 
Navrhl: Jakub Keša
Zatím není odkaz na plný text

Naše sväté náboženstvo : katechizmus a cvičebnica náboženstva pre katolícke dietky

Autor: -  
Rok vydání: 
Navrhl: Jakub Keša
Zatím není odkaz na plný text

Činný katolicizmus

Autor: Štefan Faith 
Rok vydání: 
Navrhl: Matúš Keša
Zatím není odkaz na plný text

Svetové misie

Autor: Karol Kmeťko
Rok vydání: 
Navrhl: Matúš Keša
Zatím není odkaz na plný text

A to je v tento okamžik vše.

Až se nám podaří výše uvedené digitalizovat, umožníme vám posílat další návrhy.

© Moravská zemská knihovna 2021 - Všechna práva vyhrazena