Digitalizujeme
100 knih PRO VÁS!

Najděte si volně dostupnou knihu v on-line katalogu Moravské zemské knihovny, my ji převedeme do digitální podoby a zveřejníme celému světu!

Seznam knih navržených k digitalizaci

Podívejte se, na co můžete těšit, co jste nám doporučili k digitalizaci. Až bude kniha v digitální podobě, dáme Vám vědět.

Hrady, zámky a tvrze moravské


Autor: Viktor Pinkava
Rok vydání: 1927
Navrhl: Martina Smetánková
Zatím není odkaz na plný text

Československo : obrazový průvodce po tratích čsl. drah

Autor: Josef Bělohlav
Rok vydání: 1935
Navrhl: Jan Zikuška
Zatím není odkaz na plný text

Moravský rok provedený v pondělí
29. června 1914

Rok vydání: 1914
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Národopisná výstavka v Ořechově 1892

Rok vydání: 1892
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Památník Sokola v Ořechově : k 25 letému trvání jednoty : 1904-1929

Rok vydání: 1929
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Národní tance na Moravě. dvou a čtyřruční klavírní úpravy

Autor: Lucie Bakešová
Rok vydání: 1891
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Královničky staré národní tance obřadné se zpěvy

Autor: František Xaver Bakeš
Rok vydání: 1889
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Naše děti : jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poesie, zábavy, hry i práce

Autor: František Bartoš
Rok vydání: 1898
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Líšeň : obrázky lidopisné

Autor: František Bartoš
Rok vydání: 1902
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Zlatá rodina

Autor: Berthold Kladivo
Rok vydání:
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Slet orelstva v Brně 1922 : fotografie

Rok vydání: 1922
Navrhl: Eva Muchová
Zatím není odkaz na plný text

Památník vydaný na vzpomínku desítiletého trvání Tělocvičné jednoty "Sokol"

Rok vydání: 1914
Navrhl: Eva Muchová
Zatím není odkaz na plný text

Kytice písní Troubských pro smíšený sbor s průvodem klavíru

Autor: Bohumil Vendler
Rok vydání: 1901
Navrhl: Eva Muchová
Zatím není odkaz na plný text

Slet Orelstva v Brně 1922

Autor: Tělocvičný spolek Orel
Rok vydání: 1922
Navrhl: Eva Muchová
Zatím není odkaz na plný text

Aus der Brünner deutschen Sprachinsel

Autor: Alois Orliczek
Rok vydání: 1913
Navrhl: Eva Muchová
Zatím není odkaz na plný text

Brno : národnostní monografie

Autor: Jan Bárta
Rok vydání: 1913
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Německý ostrov brněnský

Autor: Jan Bárta
Rok vydání: 1912
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Hustopečsko : domovopisný sborník 

Rok vydání: 1928
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Památce Sušilově : letáček Útulny ženské
v Brně

Autor: Lucie Bakešová
Rok vydání: 1904
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Umělecká, národopisná sběrací a průmyslová výstava v Boskovicích

Rok vydání: 1892
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Vesna : sborník ke čtyřicátému výročí městských dívčích odborných škol v Brně

Autor: Ženský vzdělávací a výrobní spolek Vesna
Rok vydání: 1926
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Sborník Vesny

Autor: Žofie Zvěřinová
Rok vydání: 1932
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Pamětní spis k jubileu 25 letého trvání Národní jednoty pro jihozápadní Moravu

Rok vydání: 1910
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Pamětní spis k jubileu čtyřicetiletému trvání Národní Jednoty pro jz. Moravu

Rok vydání: 1926
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Památník padesátileté práce a činnosti Národní jednoty pro jz. Moravu v Brně

Rok vydání: 1936
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Vzpomínka na krajinské výstavy v Třebíči
a Brněnských Kloboucích

Rok vydání: 1903
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Vzpomínka na slavnost Národní jednoty pro jihozápadní Moravu 

Rok vydání: 1902
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Národní tance ve výchově tělesné :
78 národních tanečků i her

Autor: Krista Ohaňková
Rok vydání: 1928
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Kroje lidu moravského

Autor: Josef Klvaňa 
Rok vydání: 1907
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Program národní krojové slavnosti se slováckou svatbou, národními tanci a zvyky

Rok vydání: 1931
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Památník tělocvičné jednoty Sokol Brno-Žabovřesky

Rok vydání: 1923
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Výstavní katalog : krajinská, živnostensko-průmyslová a hospodářská výstava 

Rok vydání: 1911
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

O Františku Sušilovi : ku stému výročí jeho narozenin

Autor: Josef Svozil
Rok vydání: 1904
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Vladimír Šťastný: Památce Františka Sušila : K stým narozeninám slavného kněze

Autor: Vladimír Šťastný
Rok vydání: 1904
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Rektor Kvěch a jiná próza

Autor: Viktor Kamil Jeřábek
Rok vydání: 1933
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Řikadla husovských dětí sebraná
ve šk. r. 1913-14

Rok vydání: 1914
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Pověsti, paměti a příhody z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska.

Autor: Alois Procházka
Rok vydání: 1940
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Moravské pověsti a pohádky zejména
z Krasu moravského

Autor: Karla Bufková-Wanklová
Rok vydání: 1920
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Druhé vydání pokynů sletu Sokolstva v Brně 1914

Autor: Všesokolský slet
Rok vydání: 1914
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Bratislava : časopis učené společnosti Šafaříkovy

Rok vydání: 1970
Navrhl: Pavel Krasnovský
Zatím není odkaz na plný text

Památník tělocvičné jednoty Sokol v Brně-Komíně

Autor: Tělocvičná jednota Sokol 
Rok vydání: 1930
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Arabsky čísti a psáti ve 4 hodinách

Autor: František Karban
Rok vydání: 1921
Navrhl: Ignác Špirko
Zatím není odkaz na plný text

O církevním dějepise Slovanů

Autor: Fráňa Vítězslav Sasinek
Rok vydání: 1887
Navrhl: Ondrej Chalachan
Zatím není odkaz na plný text

Výklad čítaní (epištôl) a evanjelií na všetky dni štyricaťdennieho pôstu 

Autor: Fráňa Vítězslav Sasinek
Rok vydání: 1889
Navrhl: Ondrej Chalachan
Zatím není odkaz na plný text

Historie evangelicko-reformovaného sboru Hořatevského 

Autor: Heřman Tardy
Rok vydání: 1868
Navrhl: Tereza Vinterová
Zatím není odkaz na plný text

Byla evangelia napsána v prvním století? 

Autor: P. P. Flournoy
Rok vydání: 1920
Navrhl: Veronika Chalachanová
Zatím není odkaz na plný text

František Víťazoslav Sasinek

Autor: Alois Kolísek
Rok vydání: 1930    
Navrhl: Veronika Chalachanová        
Zatím není odkaz na plný text

Zpět ku Kristu Ježíši!

Autor: František Herzog
Rok vydání: 1901
Navrhl: Henrieta Jakubová
Zatím není odkaz na plný text

Historia scholastica

Autor: Petr Comestor-Manducator
Rok vydání: 1914
Navrhl: Daniela Chalachanová
Zatím není odkaz na plný text

Velké Brno 

Autor: Augustin Prachař
Rok vydání: 1925
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Papeže Pia IX. apoštolská konstituce

Autor: Pius IX.
Rok vydání: 1913
Navrhl: Ignác Špirko
Zatím není odkaz na plný text

Knihy vidění a zjevení svaté Alžběty Šenavské

Autor: Elisabeth Seonangiensis
Rok vydání: 1913
Navrhl: Ondrej Chalachan
Zatím není odkaz na plný text

Očistec končí rájem pozemským

Autor:  Alfred Parent
Rok vydání: 1912
Navrhl: Ondrej Chalachan
Zatím není odkaz na plný text

Mnema : sborník vydaný na pamět čtyřicitiletého učitelského působení Prof. Josefa Zubatého

Autor: Josef Zubatý
Rok vydání: 1926
Navrhl: Jan Blažek
Zatím není odkaz na plný text

Aby všichni jedno byli : výklad unijní otázky a sbírka modliteb za sjednocení církví 

Autor: Ivan Marianov
Rok vydání: 1939 
Navrhl: Daniela Chalachanová
Zatím není odkaz na plný text

Moderní učenec světcem

Autor: Josef Miklík
Rok vydání: 1930
Navrhl: Pavel Krasnovský
Zatím není odkaz na plný text

Od ďábla k Bohu 

Autor: Josef Miklík
Rok vydání: 1930
Navrhl: Pavel Krasnovský
Zatím není odkaz na plný text

Po bludných cestách

Autor: Josef Miklík
Rok vydání: 1939
Navrhl: Pavel Krasnovský
Zatím není odkaz na plný text

Veliký pomocník - svatý Juda Tadeáš

Autor: Josef Miklík  
Rok vydání: 1938
Navrhl: Pavel Krasnovský
Zatím není odkaz na plný text

Nedělní chvilky. I

Autor: Josef Miklík
Rok vydání: 1924
Navrhl: Pavel Krasnovský
Zatím není odkaz na plný text

Kázání. Část první, část druhá

Autor: Josef Miklík 
Rok vydání: 1939
Navrhl: Pavel Krasnovský
Zatím není odkaz na plný text

A spousty dalších na cestě.

Hned jak nám je doporučíte.

© Moravská zemská knihovna 2020 - Všechna práva vyhrazena

This web page was created with Mobirise site theme